SÖNDAG 16 APRIL 2023

I morgon startar Aurora 23 - Sveriges största försvarsövning på mer än 25 år

Mellan den 17 april och 11 maj 2023 kommer Sverige att vara värd för en av de största militära övningarna i landets historia. Övningen heter Aurora 23 och syftar till att öka Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp mot Sverige och att samarbeta med andra länder för att bidra till stabilitet i närområdet.

Över 26 000 soldater från armén, marinen, flygvapnet, hemvärnet och militära enheter från ytterligare 13 länder kommer att delta i övningen, som kommer att märkas av över i stort sett hela landet, främst i södra Sverige och på Gotland. Övningen kommer att innehålla allt från beredskapshöjning, mobilisering och värdlandsstöd till stora samordnade anfall på marken, i luften och till sjöss.

Förutom Försvarsmakten kommer även civila myndigheter, regioner, kommuner och frivilligorganisationer att delta i Aurora 23, en viktig del då det civila och det militära försvaret tillsammans måste fungera i händelse av att Sverige angrips.

Övningsverksamhet kommer bland annat att bedrivas på flera ställen i Västra Götalands län med stora militära transporter på vägarna, lågt flygande helikoptrar och stridsflyg, och mer synlig militär personal än vanligt. På sina ställen kan det orsaka störningar i trafiken, bl.a. kommer vägen Skövde - Tibro - Karlsborg att vara väldigt trafikerad av förband.