LÖRDAG 15 APRIL 2023


Foto: Lena Gunnarsson

Hällekisbor delade sina tankar om byns utveckling

Idag anordnades Hällekisdagen i Folkets hus nya lokaler, en dag vars syfte var att samla in idéer och planer för att göra Hällekis till en ännu bättre plats att besöka, verka och leva på.

Hällekisdagen var öppen för alla som är intresserade av byns framtid, under dagen kom det 112 personer för att delta och lämna sina idéer. Besökarna fick möjlighet att skriva ner sina tankar och önskemål vid stationer med olika teman.

Det var en succé! Det kom in många bra förslag och synpunkter som nu skall sammanställas och arbetas vidare med.

Hällekis är en levande och attraktiv ort med mycket stor potential. Förhoppningen är att den här dagen kan bidra till att stärka samhörigheten och engagemanget bland invånarna och skapa dialog med beslutsfattarna.

Dom som kände för att ta diskussionen vidare kunde göra det hos Christians Café i Falkängen då alla som besökte Hällekisdagen fick en fikabiljett hos "Christians" att nyttja under lördagen.

Dagen arrangerades av Utvecklingsrådet i Hällekis som består som av representanter från Hällekis samhällsförening, Folkets Hus i Hällekis, Falkängen, Christians Café och trädgård, Paroc, Hällekis båtklubb, Antikvariat Nordh, Naturligtvis Hällekis, Coop, Skaraborgs Geologiska Sällskap, Götene kommun med flera.