TORSDAG 13 APRIL 2023

Livsfarlig drog i Skaraborg

Polisen i Skaraborg har gjort beslag av narkotiska preparat där det på förpackningen står att innehållet är Tramadol. Men en teknisk undersökning har visat att innehållet är något annat. Preparatet kan vara mycket farligt att konsumera, särskilt i samband med alkohol. Nu vill polisen i Skaraborg varna för preparatet och be allmänheten om tips för att få bort den farliga drogen.

– Vi har i Skaraborg i närtid haft dödsfall där vi inte kan utesluta att den farliga drogen varit en bidragande orsak, säger Morgan Tärning, biträdande chef i östra Skaraborg.

– Vi vet idag inte säkert om de som nu avlidit har intagit narkotikaklassade preparat. Det pågår dödsfallsutredningar för att utreda dödsorsaken. Oavsett finns det all anledning att varna för riskerna med preparatet, säger Morgan Tärning och fortsätter:

– Vi skulle önska att alla vuxna tar chansen att prata med sina unga anhöriga och varna för riskerna med att inta narkotikaklassade piller eller droger. Att konsumera denna drog kan i värsta fall leda till att man dör, säger Morgan Tärning.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Polisen