ONSDAG 5 APRIL 2023

Österängs bygdegård får bidrag för tillbyggnad

Österängs Bygdegårdsförening har ett projekt för att skapa en social mötesplats för äldre. De vill bygga till och göra entrén till bygdegården mer tillgänglig. Kommunstyrelsen har beviljat bidrag på 287 525 kronor till föreningen, under förutsättning att de också får bidrag från Allmänna arvsfonden och Sparbanksstiftelsen Skaraborg. Projektet kostar totalt 2 875 250 kronor.