TISDAG 4 APRIL 2023

Socialdemokraterna vill utveckla Hönsäters hamn

Industrihamnen i Hällekis används för godstransporter till lokala företag, men hamnen har ett problem: den är för grund för att ta emot de större fartygen på Vänern. Det innebär att godset ofta måste delas upp och lastas om i Lidköping, vilket är både dyrt och ineffektivt.

Nu vill Socialdemokraterna i kommunfullmäktige att kommunen ska utreda möjligheten att fördjupa hamnen och farleden så att alla typer av godsfartyg kan angöra Hönsäters hamn. Det skulle öka hamnens kapacitet och konkurrenskraft, samt minska belastningen på vägarna och miljön.

Hönsäters hamn i Hällekis ägs av Götene kommun men förvaltas av Svenska Foder.