MÅNDAG 20 MARS 2023

Planer på att flytta kraftledning vid Paroc i Hällekis

Paroc i Hällekis har fått tillstånd att utöka sin verksamhet men den kraftledning som går genom området är ett hinder för planerad utbyggnad och nu finns planer på att ändra sträckingen.

Ellevio planerar nu för en ombyggnationen av den befintliga kraftledningen, man behöver flytta den ca 160 meter åt söder. Omkring 1 km av ledningen kommer att beröras av ombyggnationen.

Exakt var den nya sträckningen av kraftledningen skall dras är inte fastställt än, det finns flera möjliga alternativ.

Innan detta kan bli verklighet behövs samråd, olika undersökningar och tillstånd.

Käla: Ellevio