FREDAG 17 MARS 2023

Hösten spikad för GIHS

Våren må vara i antågande, men Götene idrottshistoriska sällskap har spikat programmet för hösten.
- Vi ska besöka föreningar, berättar ordförande Fredrik Larsson.

Vid ett flertal tillfällen har föreningar besökt sällskapet och berättat om föreningens historik med mera. Nu vänder man på det hela och sällskapet kommer ut och besöker föreningar.
- Vi tänker oss att beta av en hel del föreningar, fortsätter Fredrik som relaterar till de diskussioner som varit i styrelsen.

I september kommer man att besöka Götene Motorklubb som sedan många år har en egen fastighet på Järnvägsgatan i Götene. I oktober väntar besök hos Sils IF på idrottsplatsen Silbohof och i november hos Götene IF på Västerby IP.
-Detta blir också ett sätt för oss att marknadsföra sällskapet.

Redan nu planeras för en likande säsong under våren nästa år.

Fredrik Larsson
Götene idrottshistoriska sällskap