TORSDAG 16 MARS 2023


Karlsborgsbanan vid Molltorp - photo credit: Leojth (Own work) - Creative Commons License (CC BY-SA 3.0) - Källa: Wikimedia Commons

Nu rivs Karlsborgsbanan upp

I dagarna har arbetet med att riva Karlsborgsbanan startat, ett arbete som kommer att hålla på fram till oktober då man räknar med att det mesta kommer att vara klart.

NCC som Trafikverket anlitat som entreprenör kommer att ha en del sly att röja innan man kan starta arbetet med att riva upp rälsen (över åtta mil), ta bort slipers, ledningar och kontaktledningsstolpar (ca 700 st) m.m. samt sanering av vissa områden.

Karlsborgsbanan är cirka 44 km lång och sträcker sig mellan Skövde och Karlsborg, den öppnades 27 juli 1876 för både person- och godstrafik. Banan elektrifierades 1937.

Persontrafiken upphörde 1986 men spåret revs inte upp då godstrafiken fortfarande pågick, men 1993 lade SJ även ner godstrafiken. Godstrafiken återupptogs dock av privata Skövde-Karlsborgs Järnvägs AB som körde godståg 1995-2006 på sträckan Skövde och Tibro.

Sträckan Tibro-Karlsborg stängdes formellt 2010 och sträckan Skövde-Tibro 2018.

Sedan 2010 har banan varit utan underhåll och är i dåligt skick så nu har rivningen av de sista resterna av banan påbörjats. Rivningsarbetet inleds i Igelstorp och ska i de första etapperna gå i riktning mot Skövde och Tibro under veckorna 12-14.

När rivningen är klar kommer banvallen att jämnas till, och vem vet, kanske kommer den i framtiden att bli till en fin cykelväg som så många andra nedlagda järnvägssträckor.