MÅNDAG 13 MARS 2023


Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

F 7 övar lågflygning med Jas 39 Gripen

Fram till att Försvarsmaktens stora övning Aurora23 startar den 17 april kommer det att pågå flygverksamhet där man delvis övar mer lågflygning med Jas 39 Gripen än normalt.

Försvarsmakten skriver i ett pressmedelande:

Varför flyger vi lågt ibland?

Generellt sett så är ett av de bästa skydden för flygplan i en krigssituation att flyga lågt, snabbt och oförutsägbart. Vid lågflygning är man mer skyddad från fiendens eventuella radar samt från angrepp från marken. När vi flyger i trädtoppshöjd och i dalgångar är det svårt att hitta oss. Det handlar också om att kunna den svenska geografin. Lågflygning innebär även att flygningen blir lite annorlunda på grund av att luften är tätare. Allt detta måste vi vara experter på. Dag som natt. Oavsett väder.

Därför behöver vi träna.