SÖNDAG 12 MARS 2023

Kinnekullebanan behövs!  

Vid Järnvägsfrämjandets lokal avdelning Väst i Borås den 11 mars beslutades att göra ett uttalande om Kinnekullebanan.

Kinnekullebanan har ett mycket gynnsamt läge som ansluter till västra stambanan i Gårdsjö och Älvsborgsbanan i Håkantorp.

Banan behöver rustas upp och elektrifieras. Det har motionerats om elektrifiering av banan. Det behövs dessutom ett triangelspår i Håkantorp så att tågen kan direkt till Vänersborg och Göteborg med goda anslutning mot Uddevalla och norra Bohuslän i Trollhättan.

Givetvis ska det gå direkttåg via Vara och Herrljunga och det är viktigt att det blir goda förbindelser med regionens andra kommun Borås.

Medel till upprustning kan sökas via Klimatklivet (Naturvårdsverket) och EU. En sådan upprustning gagnar hela VG-regionen och med snabba förbindelser och direkttåg kan det locka folk att bosätta sig i kommunerna längs banan. Kommunerna får då skatteintäkter.

Efter minskningen av resandet under pandemin har resandet på banan ökat mycket kraftigt. Mellan 2021 och 2022 ökade resandet med över 136.000 resenärer. Det talar sitt tydliga språk. Direkttågen mot Göteborg och Hallsberg/Örebro är förmodligen en bidragande orsak.

Stationshuset i Mariestad är mycket fint utvändigt. Invändigt behöver det bli verksamhet vilket ger ett positivt intryck, inte minst för turister som kommer till Mariestad. Turistbyrån och en kiosk kan vara lämpligt att etableras där. I Lidköping är det liv och rörelse på station.

Stationshuset i Hova behöver en rejäl upprustning. Det är ingen trevlig syn på den annars så trevliga och vackra Kinnekullebanan. Där bör Gullspångs kommun kontakta ägaren och be denne att helst förbättra det.

Kinnekullebanan behövs för pendlare, fritidsresor och turister. Vid störningar på stambanan kan den bli en omledningsbana när den är upprustad och elektrifierad.

Kinnekullebanan behövs verkligen!

Christer Wilhelmsson
Ordförande lokalavdelning Väst
Järnvägsfrämjandet