LÖRDAG 11 MARS 2023

Krävs ändring i detaljplan för nytt badhus i Götene

Planerna för ett nytt badhus i Götene fortskrider men en förutsättning för detta är att detaljplanen ändras då ett nytt badhus troligen blir högre än det nuvarande.

Enligt den gällande detalplanen är högsta tillåtna höjd på 7 meter, men nu föreslås istället en max nockhöjd på 15 meter.

För att den friliggande villabebyggelsen som ligger utmed Skogsvägen inte skall påverkas så mycket föreslås att byggnaden skall ha en max nockhöjd på 9 meter närmast Skogsvägen.

Det nuvarnade badhuset byggdes 1971.