TORSDAG 2 MARS 2023

Planer på iordningställande av åtta villatomter i Hällekis

I slutet av 1970-talet byggdes bostadsområdet som ligger mitt emot skolan i Hällekis, fyra vägar med tillhörande tomter iordningställdes och bebyggdes. Men den femte och sista vägen, Mandelblomsvägen, påbörjades men gjordes inte klar.

Nu finns planer på att även denna väg med tillhörande åtta tomter skall göras iordning, kanske redan i år. Tanken är att detta område skall utformas i likhet med de andra vägarna i området.

För att få de åtta villatomterna klara för försäljning och byggnation så behövs det asfaltering av vägen, gatubelysning och en justering av den befintliga gång- och cykelvägen.