TISDAG 28 FEBRUARI 2023

Tidigare fågelskydd vid Hornborgasjön på grund av klimatförändringar

Ett varmare klimat gör att många vårfåglar kommer tidigare till Hornborgasjön. Därför ändrar Länsstyrelsen nu fågelskyddet runt sjön så att områden i den södra delen av naturreservatet skyddas redan från den 1 mars.

- Vi ser att många flyttande fåglar kommer hit tidigare än de gjorde för tjugo år sedan, sannolikt på grund av det varmare klimatet. Även platsen där tranorna väljer att rasta har flyttats under åren, säger Sofie Stålhand, reservatschef Hornborgasjön.

Länsstyrelsen anpassar nu därför fågelskyddet vid Hornborgasjön så att det omfattar rätt plats vid rätt tid. Den största förändringen är att:

Inom fågelskyddsområdet måste man hålla sig på leder och får inte vandra fritt i markerna. Detta för att hindra att fåglarna störs under sin känsliga häckningstid.

- Visst är det härligt att få se fåglar på nära håll men det går det att göra på många ställen vid Hornborgasjön utan att störa fåglarna. Följ våra vandringsleder och de skyltar som finns i reservatet, säger Sofie Stålhand.

Fågelskyddet gäller årligen till 15 juli. Men det är alltid förbjudet att störa fåglar vid Hornborgasjön, året runt.

Det har hänt att människor avsiktligt skrämmer upp fåglar i reservatet. Det har bland annat varit incidenter med fotografer som gått nära flockar av fåglar för att få bättre bilder som flyger i väg.

- Även om tider och gränser nu flyttas, så är det alltid förbjudet att störa fåglarna i reservatet. Tänk på att vi hälsar på hos dem och inte tvärtom när vi är ute i naturen, säger Sofie Stålhand.

Nya fågelskyddsområdet karta

Gamla fågelskyddsområdet karta


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland