MÅNDAG 27 FEBRUARI 2023

Viltolyckor i Skaraborg - kommun för kommun

Under 2022 inträffade 2 748 viltolyckor i Skaraborg. Flest kollisioner skedde med rådjur, följt av dovhjort, vildsvin och älg.

– Viltolyckorna är ett växande problem i Skaraborg. Under 2000-talet har olyckorna med i princip alla viltslag ökat, men inte minst har olyckorna med hjort och vildsvin flerdubblats i antal, säger Jacqueline Tjällman, ordförande i Riksförbundet M Sveriges klubb i Skaraborg.

Skaraborg följer utvecklingen för landet i stort där viltolyckorna med allt klövvilt förutom älg ökat kraftigt över tid. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet beräknas viltolyckorna att fortsätta öka med 30 procent till 2035.

– Viltolyckor kan leda till allvarliga skador eller i värsta fall död, särskilt vid kollision med älg eller vildsvin. För många, inte minst för barn, kan en viltolycka vara en traumatisk upplevelse. Till detta kommer djurens lidande och ekonomiska skador, säger Jacqueline Tjällman.

Antalet olyckor påverkas av mängden trafik, infrastrukturens utformning och viltstammarnas storlek. Nu vill Riksförbundet M Sverige se tydligare satsningar för att minska antalet viltolyckor.

– Fungerande stängsel och beståndsreduktion genom jakt är de effektivaste sätten att minska viltolyckorna enligt forskningen. Vi vill att det ska byggas fler säkra djurpassager och se ökat jakt på vildsvin och lokalt även hjort och rådjur. Det behövs ett skärpt regelverk för stödutfordring av vilt, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Dovhjort Kronhjort Rådjur Vildsvin Älg Övriga* Total
Essunga 16 0 36 10 3 0 65
Falköping 2 0 268 24 28 0 322
Grästorp 39 5 78 11 5 0 138
Gullspång 16 0 71 6 4 0 97
Götene 123 1 80 2 10 0 216
Hjo 33 0 95 21 7 0 156
Karlsborg 0 0 91 13 2 1 107
Lidköping 9 1 187 16 16 0 229
Mariestad 12 1 193 6 16 1 229
Skara 16 5 158 32 12 0 223
Skövde 3 0 305 26 32 1 367
Tibro 2 0 74 7 6 1 90
Tidaholm 2 0 122 18 22 0 164
Töreboda 6 0 102 15 5 0 128
Vara 15 1 178 15 8 0 217
Total 294 14 2038 222 176 4 2748


* I övrigt inräknas de rapporteringsskyldiga djuren björn, järv, lo, mufflonfår, utter, varg och örn.

Statistiken hämtad från Nationella viltolycksrådet och baseras på rapporter från genomförda uppdrag av eftersöksjägare.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: M Sverige