ONSDAG 22 FEBRUARI 2023


Bild av esudroff från Pixabay

Färre nyfödda i Sverige – men fler i Götene

Antalet nyfödda minskade stort i Sverige under 2022 jämfört med tidigare år. Men Götene kommun gick mot strömmen. Där föddes det fler barn under 2022 än året före, visar ny statistik från SCB. Den totala folkmängden i kommunen ökade med tolv invånare.

I Götene kommun bor numera 13 275 personer. Det är en liten ökning jämfört med 2021 (12 personer).

– I Götene har inflyttningen varit större än utflyttningen. 684 personer flyttade till kommunen medan 654 flyttade därifrån, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Barnafödandet minskade i 20 av 21 län samt i 215 av Sveriges 290 kommuner under 2022 jämfört med 2021. Totalt föddes 104 734 barn i fjol, vilket är 9 529 färre än 2021.

– Det är en minskning med 8,3 procent. Senast det föddes färre barn i Sverige var 2005, säger Lovisa Sköld.Här går Götene mot strömmen.

– Götene är en av 71 kommuner där antalet födda ökade jämfört med 2021, säger Lovisa Sköld.

Fruktsamheten i Sverige har historiskt påverkats av bland annat ekonomiska konjunkturer, utbildningsnivåer, deltagande i arbetsliv och olika samhällsfaktorer som förändringar i familjepolitiken.

– Det är svårt att säga exakt vilka faktorer som ligger bakom det minskade barnafödandet under 2022. Men vi ser att antalet födda barn per kvinna minskar bland både Sverigefödda och utrikesfödda kvinnor, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: SCB