FREDAG 17 FEBRUARI 2023

Valet till Europaparlamentet högtidlighålls med allmän flaggdag

Regeringen har i dag (16 februari 2023) fattat beslut om en ny allmän flagg­dag, nämligen dagen för val till Europa­parlamente

Europa­parla­mentsvalet infaller vart femte år i alla EU:s medlems­stater. Det är i likhet med riksdags­valet ett uttryck för vår representa­tiva demo­krati med allmän och lika rösträtt.

Dagen för valet är ett tillfälle att fira och uppmärk­samma demo­kratin och en dag som bör högtidlig­hållas genom flagg­ning. Regeringen har därför beslutat att dagen för val till Europa­parla­mentet ska bli allmän flaggdag.

Att en ny allmän flagg­dag införs påverkar inte övriga flagg­dagar.

Ändringen gäller från och med den 1 april 2023.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Justitiedepartementet