TORSDAG 16 FEBRUARI 2023


Här är ljusskällorna som blir först ut att fasas ut. Det sker fr o med den 24 februari 2023.

Nästa vecka inleds lysrörsutfasningen – många fastighetsägare omedvetna

Den 24 februari inleds utfasningen av lysrör i Sverige. Många fastighetsägare är fortfarande omedvetna men behöver agera nu för att klara omställningen. Först ut är kompakt- och cirkellysrör, i augusti kommer turen till övriga konventionella lysrör.

Beslutet att utfasa konventionella lysrör baserar sig på ett EU-beslut att förbjuda kvicksilver nu även i belysningsprodukter. Det är en stor miljövinst som för med sig en svår utmaning för landets fastighetsägare. Lysrör är nämligen mycket vanligt förekommande i skolor, kontor, sjukhus, lagerlokaler och andra fastigheter. Enligt beräkningar som branschen gjort berör det sig om minst 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren i Sverige.

- Alltför många fastighetsägare är omedvetna om den nya lagstiftningen och behöver agera. I de flesta svenska fastigheter sitter det mängder med lysrörsarmaturer. För att klara omställningen är det verkligen hög tid att börja budgetera för utbyte, säger Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen.

Först ut att utfasa är cirkellysrör T5 och T9 samt kompaktlysrör utan integrerade driftdon. Från och med den 24 februari är det inte längre tillåtet att ta in den här typen av ljuskällor i EU. Datumet för övriga konventionella lysrör är den 24 augusti i år.

I många fall kan utbyte göras till motsvarande LED-ljuskällor men det kan även handla om att behöva byta hela armaturen. Eftersom utfasning sker i snabb takt innebär det en uppenbar risk för leveranssvårigheter. Efterfrågan på LED-lysrör och -armaturer ökar nu mycket drastiskt. Det öppnar naturligtvis även för oseriösa och okunniga aktörer att utnyttja situationen.

Ett utbyte till LED innebär en energibesparing på 50 procent. Lägger man till styrning blir besparingen upptill 75 procent. Miljövinster blir därmed dubbel: bort med kvicksilver och onödig elförbrukning. Investeringen betalar sig dessutom ganska snart, inte minst med tanke på dagens elpriser.

- Vi talar totalt om en besparingspotential upp emot 4,1 TWh, vilket motsvarar hushållsel till mer än 800 000 hem per år, avslutar Mikael Castanius.

TIDTABELL FÖR LYSRÖSUTFASNINGEN

Produkt Sista datum att sätta produkter på marknaden
Cirkellysrör T5 och T9 24 februari 2023 (RoHS)
Kompaktlysrör utan integrerade driftdon 24 februari 2023 (RoHS)
Lysrör T8 24 augusti 2023 (RoHS/Ekodesign)
Lysrör T5 24 augusti 2023 (RoHS)


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Belysningsbranschen