ONSDAG 15 FEBRUARI 2023


Hilda Mikaelsson, fältchef Riksskogstaxeringen - Foto: Elin Fries, Bitzer

Filmpremiär: ”En skog av siffror”

Riksskogstaxeringen och SLU:s försöksparker fyller 100 år - en viktig milstolpe för Sveriges ambition att bruka sina naturresurser på ett hållbart sätt. SLU drar igång jubileumsfirandet med en filmpremiär.

Räcker skogen? I dag behövs mer skog än någonsin – för fossilfri konsumtion, för att bevara skogsarterna, för att binda kol och motverka klimatkrisen. Behoven växer, men växer skogen i takt med behoven?

För 100 år sedan ställde man sig samma fråga. Efterfrågan på virke var redan då stor, men hur mycket skog fanns det egentligen i Sverige – och hur såg den ut? 1923 bildas Riksskogstaxeringen, vars regelbundna inventeringar sedan dess varit en omistlig källa till vår kunskap om skogstillståndet. Ungefär samtidigt grundas också SLU:s försöksparker, som är en viktig plattform för landets långsiktiga skogsforskning.

I filmen En skog av siffror beskriver vi med hjälp av unikt arkivmaterial, historiska bilder och fältreportage hur arbetet, forskningen och våra behov av skogen utvecklats under hundra år. Men även hur en kärlekssaga börjar spira på taxeringslinje 330, långt inne i Västerbottens skogar.

I samband med jubileet kommer en serie aktiviteter att hållas för att uppmärksamma den viktiga roll som SLU Försöksparker har spelat och fortsätter att spela i svensk skog och skogsbruk. Dessa aktiviteter inkluderar öppna hus, föreläsningar och en jubileumsbok som berättar om parkernas historia och framtid.

Läs mer på ”Koll på skogen sedan 1923”. På webbsidan visas också filmen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: SLU