MÅNDAG 13 FEBRUARI 2023


Foto/källa: Bankomat

Minskningen av kontantuttagen i Västra Götaland planas ut

Under andra halvåret 2022 tog varje invånare i Västra Götaland i genomsnitt ut 548 kronor i månaden ur Bankomats kontantautomater, vilket är något mer än vad som togs ut för ett år sedan. Efter många år av snabbt minskade kontantuttag i Sverige syns nu en utplaning av minskningen.

– Omvärldshändelser som pandemin och invasionen av Ukraina påverkar tillfälligt svenskarnas förhållande till kontanter. Det gör den långsiktiga trenden lite svår att tyda, men min bedömning är att den snabba minskning av kontantuttagen som vi sett under lång tid nu har planats ut, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Under andra halvåret 2022 tog invånarna i Västra Götaland ut i genomsnitt 548 kronor per person och månad, vilket kan jämföras med 540 kronor per person och månad under andra halvåret 2021.

I Sverige som helhet låg kontantuttagen per person och månad på nästan exakt samma nivå andra halvåret 2022 (523 kronor) som andra halvåret 2021 (522 kronor). Året dessförinnan, under andra halvåret 2020, minskade kontantuttagen med 4,2 procent jämfört med föregående år. Fram till dess hade minskningen under lång tid varit ungefär 10 procent per år.

– Att kontantuttagen inte fortsatte att minska hösten 2022 är sannolikt en effekt av Rysslands invasion av Ukraina i februari, som ökade svenskarnas medvetenhet om kontanternas betydelse i händelse av kris. Om Ukraina inte hade invaderats hade vi nog sett en liten minskning av kontantuttagen också under hösten 2022, men inte alls på den tidigare nivån 10 procent, säger Johan Nilsson.

Övergången från kontanter till digitala betalsätt har gått rekordsnabbt i Sverige. Samtidigt lever många människor i ett digitalt utanförskap och är beroende av kontanter för att klara sin vardag. En del människor föredrar att betala kontant av andra skäl, exempelvis integritetsskäl.

– Att uttagen av kontanter nu inte minskar lika snabbt tror jag beror på att de flesta som kan och vill gå över till att betala digitalt redan har gjort det. För dem som använder kontanter är det fortsatt viktigt att den möjligheten finns, säger Johan Nilsson.

Fakta om Kontantbarometern

Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.
Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Bankomat