MÅNDAG 6 FEBRUARI 2023


Salamander - Foto/källa: Länsstyrelsen Västra Götaland

Fridlysta djur får flyttas för den planerade batterifabriken i Mariestad

Volvos planerade batterifabrik i Korstorp, Mariestad, är tänkt att byggas på marker med fridlysta groddjur. I området lever också den fridlysta citronfläckade kärrtrollsländan. Länsstyrelsen ger nu dispens för att samla in och flytta de skyddade djuren.

- Vi har vägt samhällsintresset av investeringen mot skyddet av arter. Vi landade då i en dispens. Alltså att vi tillåter att Volvo samlar in och flyttar groddjuren och trollsländorna till ett närliggande område där bolaget skapar fyra nya dammar för djuren. I området finns också lämpliga livsmiljöer på land. Vi bedömer därför att djuren kommer ha det minst lika bra på den nya platsen som den gamla, säger Eva Olsen, chef på Länsstyrelsens enhet för naturärenden.

Beslutet är förenat med vissa villkor. Villkoren handlar bland annat om insamlingsmetodik, nya platser för djuren och en uppföljning av flytten.

Det här är samma förfarande som när Volvo Cars och Northvolt fick tillstånd att flytta på fridlysta grod- och kräldjur i Göteborg förra året.

Beslutet om dispens ska gälla omedelbart, även om det skulle överklagas. Beslutet innebär inte att Länsstyrelsen tar ställning i frågan om tillstånd för batterifabriken. Inte heller att vi tar ställning i frågan om detaljplan för området. Dessa frågor hanteras i särskild ordning.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland