FREDAG 3 FEBRUARI 2023

Fler olyckor med vildsvin och hjort

Antalet inrapporterade viltolyckor med vildsvin och dovhjort ökade under 2022 jämfört med året innan. Samtidigt skedde färre trafikolyckor med rådjur, älg och kronhjort. Totalt har 61 533 viltolyckor rapporterats för vägtrafiken under 2022, vilket är lägre än de 65 430 som registrerats för rekordåret 2021.

– För sjätte året i rad rapporterades över 60 000 viltolyckor på svenska vägar. Sverige har höga ambitioner gällande både trafiksäkerhet och viltvård, men vi har misslyckats med att hålla nere antalet viltolyckor som stabiliserats på mycket höga nivåer. Förutom att människor skadas och djuren blir lidande kostar viltolyckorna samhället väldigt mycket pengar, uppåt nio miljarder kronor per år, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

De allvarligaste olyckorna sker med älg, medan rådjursolyckor är vanligast. Under 2022 skedde 4 597 älgolyckor och hela 46 864 rådjursolyckor. Samtidigt har det inrapporterats 5 640 kollisioner med vildsvin, 3 533 med dovhjort och 386 med kronhjort.

– Vi har på senare år sett kraftiga ökningar av olyckor med allt klövvilt förutom älg. Forskarna förväntar sig att denna dystra utveckling fortsätter. Den kanske påtagligaste förändringen under 2000-talet är att olyckorna med vildsvin och hjort tillkommit eftersom dessa stammar ökat explosionsartat, säger Tony Gunnarsson.

Antalet viltolyckor påverkas av trafikmängd, viltstammarnas storlek och infrastrukturens utformning.

– Det krävs insatser på flera håll för att vända utvecklingen. Vägarna behöver bli säkrare genom mer stängsel och fler säkra djurpassager. Viltvården behöver anpassas för att hålla nere olyckorna. Som förare kan man försöka vidga sitt synfält och anpassa hastigheten till rådande förhållanden, säger Tony Gunnarsson.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Riksförbundet M Sverige