ONSDAG 1 FEBRUARI 2023

Mer vård till Skaraborgs Sjukhus

RödGrön Ledning har sedan den 1 januari 2023 tillträtt som ny ledning för Skaraborgs sjukhus (SkaS). De senaste åren har sjukhuset inte haft en ekonomi i balans och brottas med ett ekonomiskt underskott.
- Nu är det svåra ekonomiska tider med inflation, krig och skenande elpriser. Då gäller det att hitta långsiktiga, hållbara lösningar, för att ge invånarna i Skaraborg en god vård där tillgängligheten till vården säkras, säger Anna-Karin Skatt (s), ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus, för RödGrön Ledning.

RödGrön Ledning vill förtydliga fyra viktiga ståndpunkter gällande situationen på SkaS. Detta med anledning av den stora debatt som förts i media den senaste månaden.

- Vi måste bygga ut den nära vården, och säkra kompetensförsörjningen i första hand. Medarbetarnas delaktighet i att forma sin arbetsmiljö måste stärkas, och det har vi stora förhoppningar om att möta under de kommande åren. Framför allt med hjälp av dialoger och tillit till professionens kompetens och hur man vill arbeta, säger Anna-Karin Skatt (s), RödGrön Ledning, ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

På styrelsen för Skaraborgs sjukhus möte den 31a januari beslutades att godkänna RödGrön Lednings initiativ. Det ska utredas om fler planerade operationer kan utföras vid SkaS Lidköping, och den ekonomiska situationen ska granskas för att få en bättre överblick.
- Genom att specialisera SkaS Lidköping mot planerade operationer kan vi bättre nyttja vår kapacitet, korta köerna och samtidigt få en verksamhet i balans, säger Anna-Karin Skatt.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: RödGrön Ledning i Västra Götaland