ONSDAG 30 NOVEMBER 2022

Ta chansen att bidra med historiska namn till platser i Lidköping

Nu kan du lämna förslag på namn på lokala historiska personer som sedan kan komma att användas vid namngivning av gator och platser i Lidköpings kommun.

Namnförslagen ska vara historiska personer med anknytning till Lidköping. Förslagen samlas in och behandlas med utgångspunkt i historik och funktionalitet. Vid behov tar vi även kontakt med hembygdsföreningar, intresseorganisationer med flera. Ibland kan även exempelvis boende längs gata, fastighetsägare och andra kontaktas.

Memorialnamn är ett namn till minne av en lokalt historiskt betydelsefull person, med syfte att uppmärksamma och hedra personen. Namnen är också en viktig kulturhistorisk källa och säkrar det historiska perspektivet i ett framtida Lidköping. Utgångspunkt vid namngivningen är att en plats behöver ett namn, inte att ett namn behöver en plats.

Du lämnar lätt ditt förslag med motivering via vår nya e-tjänst under Självservice på kommunens webbplats. Där kan man även se alla övriga förslag som skickats in.

Direktlänk till Självservice och aktuell e-tjänst.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun