MÅNDAG 21 NOVEMBER 2022


Den klassiska julmarknaden runt Nya torget i Mariestad brukar locka mycket folk - Foto/källa: Mariestads kommun

Mariestads kommun, Volvo och Ellevio deltar på årets julskyltning i Mariestad

Mariestad står inför en spännande framtidsresa efter Volvos besked om att etablera en batterifabrik på orten. Många kommuninvånare är både frågvisa och nyfikna, därför tycker vi att den klassiska julskyltningen i Mariestad är ett bra tillfälle att gemensamt möta invånare och andra besökare.

Lördag den 26 november är det julskyltning i Mariestad, med allt som hör till. Ett nytt inslag är att företrädare för Mariestads kommun, Volvo och energibolaget Ellevio kommer att finnas på plats med egna tält. Förutom att bjuda på värmande dryck bjuder vi in till samtal kopplat till att Mariestad växer, Volvokoncernens etablering av storskalig industri och Ellevios storsatsning på nya elnät.

”Grön omställning och industriell förnyelse är här nu – i Mariestad! Det är det här vi har jobbat långsiktigt och målmedvetet med, många jobb och bra för klimatet. Vi ser julskyltningen som ett bra tillfälle att skapa dialog med invånarna inför vår gemensamma framtidsresa”, säger Jonas Johansson, utvecklingschef i Mariestads kommun.

Volvo lovar att bjuda på en del överraskningar under julskyltningen. Framöver kommer projektledningen att bli välkända ansikten för Mariestadsborna.

"Vi kommer att behöva Mariestadsbornas aktiva stöd och engagemang hela vägen fram till målet. Dels för att besätta kvalificerade industrijobb och tjänstemannajobb i en hypermodern anläggning, dels för att välkomna de experter som kommer att komma hit från hela världen för att hjälpa till i olika skeden av projektet. Vidare för att serva batterifabriken med en tät väv av lokala samarbetspartners och underleverantörer i branscher. Det här är ett maratonlopp med flera spurtpriser, och vi är bara inne på uppvärmningen", säger projektledare Lars Langenius på Volvo.

En gemensam resa

Etableringen kommer att innebära en stor förändring för Mariestad och Skaraborg. Det närmaste decenniet kommer det hända många saker; två nya stadsdelar, en batterifabrik, nya elnät och mycket mer ska växa fram. Förändringen kommer inte att ske över en dag, utan det är en gemensam resa där allmänheten kommer att informeras om alla steg längs vägen.

"Ganska många känner inte oss på Ellevio lika väl som de känner till Volvo och kommunen. Det vill vi ändra på. Som Sveriges största elnätsföretag är vi ansvariga för att ansluta Volvos planerade fabrik till elsystemet. För oss är det viktigt att få träffa Mariestadsborna på julmarknaden, berätta vilka vi är och hur vi tänker med elförsörjningen i Skaraborg”, säger Cecilia Wemming ansvarig för samhällskontakter på Ellevio.

Mariestads vision är 40 000 invånare 2040 för att möta de behov som spås. Tillsammans bygger vi framtidskommunen och stärker vår gemensamma välfärd.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun