ONSDAG 16 NOVEMBER 2022


Bild av Joe från Pixabay

Lidköpings kommuns åtgärder för att spara el och energi

För att spara pengar och minska risken för frånkoppling av el har kommunen som mål att följa Svenska Kraftnäts rekommendation om att sänka elförbrukningen med 5 procent. Under oktober månad sparade Lidköpingsborna totalt 8,7 procent. Det berodde delvis på det milda vädret men också på de insatser invånare och företag vidtagit.

- För att nå målet måste vi nå ut med budskap om hur man kan sänka konsumtionen som invånare och företag, samtidigt måste vi förbereda oss för en situation där vi kan tvingas stänga ner delar av nätet. Även om det bara kommer ske under någon eller några timmar så kan det få stora konsekvenser om vi inte är förberedda, säger tf Teknisk Servicechef Henrik Larsson.

Kommunens lista på åtgärder uppdateras kontinuerligt på Lidkoping.seDetta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun