MÅNDAG 14 NOVEMBER 2022


Fotograf: Daniel Ohlsson

Skogsmulle firar 65 år och fortsätter väcka barns nyfikenhet i naturen

Barnens vän i naturen, Skogsmulle, fyller 65 år i höst och firas på olika sätt runt om i landet. Friluftsfrämjandet har genom Skogsmulle väckt barns rörelseglädje och nyfikenhet på naturen sedan 1957. Trots uppnådd pensionsålder fortsätter Skogsmulles lockrop Hej kollikok höras i skogsgläntor med förväntansfulla barn över hela landet.

“Barn och ungdomar i Sverige tillbringar 70 procent av sin vakna tid stillasittande och barn vistas allt mindre i naturen.  Skogsmulle spelar en viktig roll både för att få ut barnen i naturen och för att få dem i rörelse”, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Skogsmulle arbetar över hela landet för att ge barn en känsla för naturen och skapa förståelse för hur viktigt det är att ta hand om den. Sammanlagt finns det 2666 engagerade och utbildade ledare som inom ramen för Skogsmulle och Skogens värld skapar äventyr för barn i landets 21 län. Under 2021 anordnades nära 1 000 äventyr riktade till barn genom Friluftsfrämjandets 300 lokalavdelningar, vilket är en ökning med 10 procent sedan året innan.

”Att fler barn tar del av Friluftsfrämjandets äventyr är glädjande. Skogsmulle ger våra yngsta invånare möjlighet att få en livslång relation till den superkraft som naturen är. Men det är också viktigt att landets politiker hjälper till att skapa goda möjligheter för barn och vuxna att lära känna och respektera naturen”, säger Kristina Ljungros.

Hur firar då Skogsmulle sin födelsedag?

”Vi är många, barn och vuxna, som kommer fira Skogsmulle men själv fäster han inte så stor vikt kring sin 65-årsdag eller presenter. Han önskar sig nog bara en enda sak och det är att få träffa barn i närmaste skogsglänta och nyfiket vara bland växter och djur. Att tillsammans utforska den natur som vi delar med så många andra arter” säger Susanna Kalén, verksamhets- och utbildningsansvarig för Skogsmulle och skogens värld på Friluftsfrämjandet.

Om Skogsmulle

Skogsmulle, barnens vän i naturen, skapades 1957 av Gösta Frohm, dåvarande friluftsdirektör på Friluftsfrämjandet. Han kännetecknas bland annat av sin vita näverhatt med lingonfärgad orrfjäder och svansen som han städar upp i naturen med. Skogsmulle ger barnen en känsla för naturen och allt som lever i den och har ett stort engagemang i natur- och miljöfrågor. Skogsmulleverksamheten riktar sig till barn som är 4–6 år gamla, men liknande verksamhet finns i Friluftsfrämjandet för både äldre och yngre barn. Skogsmulles motto är: Var rädd om naturen. 


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Friluftsfrämjandet