TORSDAG 10 NOVEMBER 2022


Foto/källa: SVEAB

SVEAB Järnväg lägger spår i Falköping

Ett nytt spår med en ny växel ska byggas på Marjarps Dryport i Falköping. Spåret byggs till största delen på Julas terminalanläggning.

Det nya spåret ska vara elektrifierat fram till en Gudrunbrygga som placeras innan terminalbyggnaden. I uppdraget ingår ett komplett järnvägsspår med kontaktledning inkluderat markarbeten, lågspänning.

Beställare: Falköpings kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: SVEAB