ONSDAG 9 NOVEMBER 2022


Illustrationsbild från en annan sträcka av E20

Nu öppnas nybyggda E20 förbi Vårgårda för trafik

Trafikverket bygger ut E20 i Västra Götaland i etapper över flera års tid för smidigare resor. Den 10 november öppnar den nybyggda delen av E20 förbi Vårgårda. Sträckan som är 4 kilometer lång har byggts om och är nu mötesfri och försedd med mitträcken för att öka säkerheten.

Arbetet har pågått i knappt två år, sen februari 2020.

– Det känns väldigt bra att etappen E20 förbi Vårgårda är klar och att vi kan släppa på trafiken. Vi har vi har utökat så att det är två körfält i varje riktning på tre fjärdedelar av sträckan. Korsningen för de som ska mot Herrljunga har ersatts av en trafikplats. Totalt ger allt en stor förbättring för framkomligheten och säkerheten på vägen, säger Anton Djurberg, projektledare på Trafikverket,

Den nya hastighetsbegränsningen förbi Vårgårda är 100 km/h från tidigare 80 km/h och en kortare sträcka med 60km/h.

– Det positiva är att det leder till restidsförkortningar, nu när vi har gjort vägen säkrare, genom mötesseparering och sidoräcken. Det blir också en kapacitetsökning genom att vi byggt korsningar och ersatt dessa med trafikplatser, fortsätter Anton.

I samband med ombyggnationen av E20 förbi Vårgårda har ytterligare förbättringar gjorts. Den tidigare plankorsningen vid väg 181 har byggts om till en mötesfri trafikplats, Fagrabo. Under väg 181 finns nu också en cykelväg som fortsätter utmed en del av väg 1910 (Stockholmsvägen).

Ombyggnaden av E20 ger bättre trafiksäkerhet och framkomlighet för både transporter och människor samtidigt som det gör regionens olika delar mer sammanlänkade.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Trafikverket