MÅNDAG 7 NOVEMBER 2022

Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

I dag, den 7 november, tar regeringen emot en utred­ning som har haft i upp­drag att se över hur det fysiska skyddet av civil­befolk­ningen ska se ut om krigs­hand­lingar drabbar Sverige.

I händelse av höjd beredskap och ytterst krig är det en central uppgift för det civila försvaret att värna civil­befolk­ningen. Ett väpnat angrepp mot Sverige med krigs­hand­lingar på vårt territo­rium skulle leda till stora påfrest­ningar för civil­befolk­ningen på flera sätt. Det behövs därför en planering för hur civil­befolk­ningen kan skyddas. Utredningen har kommit fram till följande:

Trots att mycket av det civila försvaret avveck­lades under många år, finns det fort­farande drygt 64 000 skydds­rum med plats för 7 miljoner personer i Sverige. Detta är unikt stora antal, jämfört med övriga världen, och en viktig tillgång för det civila försvaret.

– Civil­befolk­ningen drabbas alltid hårt i samband med krig, något som vi ser tydligt i Ukraina. Det civila försvaret måste ha förmåga att skydda befolk­ningen i Sverige. Jag ser därför fram emot att ta del av utred­ningens förslag inom det här oerhört viktiga området, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Justitiedepartementet