FREDAG 4 NOVEMBER 2022

Lägre elförbrukning än vanligt i oktober

Under oktober förbrukades det ungefär 9 800 gigawattimmar el i Sverige. Det är ungefär 12 procent mindre än snittet för månaden. Konsumtionen påverkas förstås mycket av hur varmt det är i landet och enligt SMHI var oktober varmare än normalt i år, särskilt i södra Sverige. Januari är normalt sett den månad på året med högst elkonsumtion.Efterfrågan på el varierar – beroende på väder och vind och tid på dygnet. Den 20 oktober konsumerades som mest el under ett dygn i Sverige i oktober, det var också under det dygnet då månadens topptimme uppmättes, mellan 6.00 och 7.00.

Elpriserna sjönk i Götene i oktober

Efter rekordnoteringen i september sjönk spotpriset– alltså priset som elbolagen köper in elen för – i elområde 3 som Götene tillhör. Månadspriset i oktober var 81 öre per kilowattimme, vilket är 148 öre billigare än i september. Det är det lägsta priset i området sedan februari 2022. Rekordnoteringen från förra månaden var på 229 öre per kilowattimme.Sverige är sedan 2011 uppdelat i fyra elhandelsområden. Det produceras generellt mer el än det förbrukas i de norra delarna medan det är tvärtom i de södra delarna. Mellan områdena finns det begränsningar i hur mycket el som kan transporteras. Sedan 2020 har prisskillnaden mellan de svenska elområdena ökat.Det är inte bara prisskillnaderna mellan prisområdena som har ökat de senaste åren, även inom områdena pendlar priserna timme för timme. Skillnaderna mellan de dyraste och billigaste timmarna har blivit större sedan 2020. Dyraste timmen i oktober i Götene inträffade mellan klockan 19 och 20 den 3 oktober, då kostade en kilowattimme 382 öre. Som lägst var priset i området -1 öre.

Det händer att timpriserna är negativa, men det är ovanligt. Under oktober hände det under 13 timmar. Negativa priser har noterats under tre månader det senaste året och då rör det sig om en handfull per månad.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Nyhetstjänsten Newsworthy