ONSDAG 2 NOVEMBER 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 2 november 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 83 inneliggande patienter med covid-19, varav 3 inom intensivvården, IVA.

NU-sjukvården: 7 patienter, varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 54 patienter, varav 1 på IVA
Sjukhusen i Väster: 1 patient, varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 11 patienter, varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 10 patienter, varav 1 på IVA

Statistiken omfattar samtliga inneliggande patienter som testat positivt för covid-19, oberoende av huruvida covid-19 var anledningen till att de lades in på sjukhus.

Källa: VGR