TISDAG 1 NOVEMBER 2022

Medborgarförslag om gamla järnvägsmagasinet i Gössäter

Under gårdagens kommunfullmäktigesammanträde presenterades bl.a. ett medborgarförslag gällande det gamla järnvägsmagasinet i Gössäter. Förslaget omfattar renovering av magasinet samt utnyttjande av detta till bl.a. utställningslokal.

Det f.d. järnvägsmagasinet i Gössäter ägs av kommunen men är utlånat till Gössäters samhällsförening som för närvarande använder det som förråd.

Byggnaden är i dåligt skick och håller på att falla samman, samhällsföreningen vill nu ha hjälp med att renovera och iordningställa magasinet då man inte har medel till det själva.

Förutom fortsatt användning som förråd vill nu Gössäters samhällsförening även använda det som en utställningslokal för en permanent fotoutställning, då man anser att det även finns mycket intressant historia i och kring Gössäter som värd att bevara. Som exempel nämndes stenindustrin, järnvägshistorien 1880-1970, samt oljekoken.

Medborgarförslaget skall nu lämnas över till kommunstyrelsen till för beredning och beslut.