ONSDAG 26 OKTOBER 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 26 oktober 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 102 inneliggande patienter med covid-19, varav 5 inom intensivvården, IVA.

NU-sjukvården: 12 patienter, varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 62 patienter, varav 4 på IVA
Sjukhusen i Väster: 3 patienter, varav 1 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 11 patienter, varav 0 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 14 patienter, varav 0 på IVA

Statistiken omfattar samtliga inneliggande patienter som testat positivt för covid-19, oberoende av huruvida covid-19 var anledningen till att de lades in på sjukhus.

Källa: VGR