TISDAG 25 OKTOBER 2022

Inga sopsäckar på återvinningscentralen från och med 1 november

Återvinningscentralen har haft stora problem med att personer lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna. Från och med den 1 november 2022 får du därför inte längre slänga sopsäckar fyllda med avfall på återvinningscentralen, med undantag för lättflyktigt material. Detta gäller alla, såväl privatkunder som företag och verksamheter som har återvinningskort. Här berättar vi vad du behöver tänka på inför ditt besök på återvinningscentralen.

Från och med den 1 november får man inte längre slänga sopsäckar fyllda med avfall på Götene återvinningscentral. Genom att införa den så kallade Sortera säcken höjs sorteringskvalitén, återvinningsgraden ökar och kostnaderna för kunder hålls ner.

Varför får man inte längre slänga avfall i soppåsar?

Återvinningscentralen har haft stora problem med att personer lämnar sopsäckar där det gömmer sig elektronik, farligt avfall och förpackningar som går att återvinna. Götene återvinningcentral ser att avfallet kan sorteras bättre än vad det gör idag. Istället för att slänga blandat avfall i soppåsar ska du nu lämna dem löst i respektive avfallsbehållare.

Det finns lättflyktigt avfall som kommer vara tillåtet att slänga i soppåsar, så som sågspån, aska eller invasiva växter. Prata med personalen på plats om du vill lämna lättflyktigt avfall.

Tips inför ditt besök på återvinningscentralen

  • Sortera ditt avfall innan du åker till återvinningscentralen.
  • Använd bara säckar, lådor, påsar, kartonger eller kassar för att transportera avfallet.
  • Du kan alltid fråga personalen på återvinningscentralen om hjälp!


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun