FREDAG 21 OKTOBER 2022


Bild av Jai79 från Pixabay

Potatisodlarnas skördeinventering

Potatisodlarna har genomfört sin årliga skördeinventering av matpotatis. Inventeringen visar att det i år är 27 000 ton mer tillgänglig mängd matpotatis jämfört med ifjol beräknat från den 1 oktober och framåt. Ifjol var dock skörden i landet låg beroende på kraftigt minskade arealer och ett besvärligt odlingsår.

Den här säsongen har odlingsförutsättningarna generellt varit goda, men torkan har satt sina spår i de fall där man inte kunnat vattna sina odlingar. Hektarskördarna har varit höga på många håll, men variationen är stor mellan platser och gårdar.

Kvaliteten på årets skörd är något sämre än ifjol vilket betyder att nettoskörden av kvalitetssorterad potatis för packning till butik hamnar i nivå med torkåret 2018. Medelskörden totalt per hektar i landet ligger ändå nära femårsmedel, 2018 inräknat.

Potatis är ett klimatsmart livsmedel som ger många portioner mat per ha. 26 000 ton potatis motsvarar drygt 2 veckors förbrukning i landet.

Att vi trots relativt bra skördar ändå hamnar på en låg totalskörd beror på minskad odling under senare år på grund av bristande lönsamhet i odlingen. De kraftigt ökade kostnaderna för insatsmedel till odlingen gör att prisnivån på potatis måste justeras upp.

Vi vet att svenska konsumenter har ett stort förtroende för svensk potatis och för att den svenska odlingen av matpotatis inte skall minska ännu mer krävs en bättre lönsamhet i odlingen.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Svensk Potatis AB