FREDAG 21 OKTOBER 2022

Eventuell möjlighet till sjönära tomter i Hällekis

Behovet av fler bostäder i Hällekis och med tanke på den kommande etableringen av en batterifabrik i Mariestad har nu kommunstyrelsens arbetsutskott gett i uppdrag till sektor samhällsbyggnad att undersöka möjligheten till byggnation av nya bostäder i samhället.

En exploatör har visat intresse för att bygga hyresrätter i det område ovanför småbåtshamnen i Hällekis som idag används som ställplats för husbilar.

Sektor samhällsbyggnad skall även titta på en alternativ placering av ställplatsen om området skall användas för byggnation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tittar på olika alternativ för området, om det skall användas för byggnation av hyresrätter, byggas ut som vanligt bostadsområde eller fortsätta att användas som ställpats.

Källa: Götene kommun