TORSDAG 13 OKTOBER 2022


Bild av Tumisu från Pixabay

Västra Götaland ska ta fram plan för fast läkarkontakt

I dag har Vårdvalsberedningen, på initiativ av GrönBlå Samverkan, fattat beslutat om att ta fram en långsiktig plan för hur Västra Götaland kan nå det nationella riktvärdet för fast läkarkontakt i primärvården. Riktvärdet är fastställt till 1 100 patienter per läkare.

- Färre patienter per läkare bidrar till ökad kontinuitet, trygghet och tillgänglighet på vårdcentralerna. Ett maxtak av antalet patienter bidrar även till en bättre arbetsmiljö, vilket är helt avgörande för att fler allmänläkare ska vilja arbeta inom primärvården. Det säger Pär Lundqvist, ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsens vårdvalsberedning (L).

- Ambitionen är att Västra Götaland ska följa det nationella riktvärdet, om 1100 patienter per läkare, på vårdcentralerna. Sedan 2020 har vi stimulerat vårdcentralerna att erbjuda sina patienter en fast läkarkontakt och andelen är bland de högsta i Sverige. Nu behöver vi ta nästa steg i omställningen till en nära vård och då behövs en långsiktig plan för hur vi ska nå dit, avslutar Pär Lundqvist (L).

Fakta: En fast läkarkontakt är en namngiven läkare som kan samordna patientens vård. Alla ska kunna välja en fast läkarkontakt i primärvården, enligt hälso- och sjukvårdslagen. I dag har allmänläkarna cirka 1 700 patienter per person i Västra Götaland och antalet specialister i allmänmedicin är 889 stycken på vårdcentralerna.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: GrönBlå Samverkan