ONSDAG 12 OKTOBER 2022


Mariestads kommun växlar upp för att möta kommande storsatsningar - Foto/källa: Martin Hermansson/Mariestads kommun

Mariestad siktar mot 40 000 invånare

Mariestads kommun ska öka från cirka 25 000 invånare till 40 000 invånare år 2040 för att möta kommande etableringar. Det är målsättningen efter att kommunstyrelsen beslutat att en ny vision för Mariestad 2040 ska tas fram.

Mariestads kommun står inför en spännande utveckling med planerade storsatsningar inom flera områden. Inte minst Volvos etablering av en batterifabrik kommer innebära stor påverkan på samhällsutvecklingen. Kommunstyrelsen har beslutat om en långsiktig plan för finansiering av kommunens tillväxt.

"Vi behöver växla upp och formera en långsiktig plan för hur vi bygger framtidens Mariestad. Med besluten gör vi ett avstamp för vår inriktning, strategiskt och visionärt", säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M).

Långsiktiga mål

Den 12 oktober beslutade kommunstyrelsen följande:
  • En ny vision för Mariestad 2040 ska tas fram
  • Mariestads planering ska utgå från en målsättning om 40 000 invånare år 2040
  • Med hjälp av externt stöd ska en långsiktig finansiell analys samt långsiktig plan för kompetensförsörjning tas fram
Grunden för kommunal planering är skatteunderlaget och befolkningsmängden. Det kräver en målsättning som är realistisk, men också visionär. För att arbeta fram en gemensam bild av vad det innebär för kommunens långsiktiga planering krävs komplexa beräkningar, där nuvarande förutsättningar, investeringar samt utökad verksamhetsvolym beräknas.

Nya stadsdelar

Mariestads kommun planerar för två nya stadsdelar: en i den östra och en i den västra centralorten. De nya stadsdelarna skulle generera cirka 4 000 nya bostäder inom drygt tio år, vilket skulle motsvara uppemot 12 000 nya invånare.

Hur ska kommunen utvecklas och samtidigt fortsätta vara en mysig stad med nära till allt? Hur ska vi göra för att förbättra kvaliteten i skolan och omsorgen samtidigt som Mariestad växer? Det är frågor som vi behöver kunna svara på och som jag förväntar mig att visionen kan vägleda oss i, säger oppositionsrådet Ida Ekeroth Clausson (S).

I dag bor det cirka 25 000 invånare i Mariestads kommun. 2035 kan antalet invånare uppgå till mellan 33 000 och 37 000 invånare. Det visionära målet bedöms därmed behöva ligga på 40 000 invånare år 2040.

Alla är en del av resan

Alla verksamheter inom kommunen, näringsliv, invånare med flera är viktiga när Mariestad växer i den gröna omställningen. Vision 2040 kan ses som startskottet på den spännande resan mot framtiden!


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Mariestads kommun