ONSDAG 12 OKTOBER 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 12 oktober 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 107 inneliggande patienter med covid-19, varav 2 inom intensivvården, IVA.

NU-sjukvården: 14 patienter, varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 60 patienter, varav 2 på IVA
Sjukhusen i Väster: 3 patienter, varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 15 patienter, varav 0 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 15 patienter, varav 1 på IVA

Statistiken omfattar samtliga inneliggande patienter som testat positivt för covid-19, oberoende av huruvida covid-19 var anledningen till att de lades in på sjukhus.

Källa: VGR