TISDAG 11 OKTOBER 2022


Bild av kalhh från Pixabay

Avgift för laddare till hörapparater

Regionfullmäktige beslutade i dag att införa en patientavgift på 500 kronor för laddare till hörapparater med uppladdningsbart batteri. Avgiften införs från 15 oktober 2022.

Äldre hörapparater har externa batterier som patienterna själva får betala för när de behöver bytas ut. Nyare hörapparater har i stället uppladdningsbara batterier och kommer med en laddare. I takt med att hörapparaterna byts ut kommer med andra ord patienterna inte längre behöva köpa nya batterier, däremot tillkommer en kostnad för själva laddaren.

Därför beslutade regionfullmäktige att införa en patientavgift som motsvarar kostnaden för laddaren. Kostnaden för patienterna blir med andra ord ungefär densamma som tidigare. En hörapparat med laddningsbara batterier är enklare för patienten att hantera eftersom man inte behöver byta batterier.

Regionfullmäktige hade uppe frågan även i våras, men beslutade då att ärendet skulle skickas tillbaka (återremitteras) till regionstyrelsen för att ha en dialog med berörda brukarorganisationer, vilket man nu har haft.

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen