FREDAG 7 OKTOBER 2022


Bild av ADMC från Pixabay

Stöd från Klimatklivet ger länets lantbrukare goda möjligheter att producera el från biogas

Allt fler lantbrukare vill investera i gårdsbiogasanläggningar för att producera el, vilket är en åtgärd som sedan årsskiftet kan beviljas stöd från Klimatklivet. Trenden syns tydligt i Västra Götaland som fått in 14 ansökningar till Klimatklivet 2022 från lantbrukare som vill producera biogas.

- Det är glädjande att vi ser ett stort intresse från lantbruket att ta tillvara potentialen med biogas. Småskalig biogasproduktion bidrar positivt till flera miljömål samt försörjningen av energi och livsmedel, säger Helena Sandmer, samordnare för Klimatklivet på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Det finns även en stor möjlighet för ökad biogasproduktion i Västra Götaland. En studie från RISE som kom tidigare i år visar att det finns en potential på 2 300 GWh i Västra Götaland där jordsbruksrestströmmar är den största substratpotentialen.

Mellomgården självförsörjande på el och värme

Mellomgården i Götene kommun är ett lantbruk som nyligen fått stöd från Klimatklivet för att investera i en gårdsbiogasanläggning som producerar el och värme. Substratet utgörs mestadels utav gödsel från den egna gården som produceras till gas i en rötgaskammare. Därefter omvandlas gasen till el via en förbränningsmotor. Värmeförlusten används som uppvärmning till djuren.

Peter Karlsson som driver lantbruket Mellomgården säger att det är de höga elpriserna som har gjort att de satsar just nu. Att det finns ett bidrag att söka är också en viktig drivkraft till att ställa om och minska klimatavtrycket.

Även Onsjö Lantbruk i Vara kommun har nyligen fått beviljat stöd från Klimatklivet. Likt Mellomgården kommer deras biogasanläggning producera el och värme och den rötade gödseln kommer användas till växtodling.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland