FREDAG 7 OKTOBER 2022

Götene kommun – Sveriges 6:e bästa friluftskommun 2022

Av 212 kommuner som i år är med i Naturvårdsverkets undersökning ”Sveriges friluftskommun” kom Götene kommun på en fin 6:e plats.

Sveriges kommuner har en nyckelroll i att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet och med det möjliggöra för fysisk aktivitet, naturupplevelser och återhämtning.

Sveriges 6:e bästa friluftskommun 2022

Götene kommun med Kinnekulle som riksintresse för friluftsliv har fantastiska förutsättningar för friluftsliv och naturturism.

Det ligger ett långsiktigt och strukturerat arbete med friluftsliv och tvärsektoriellt samarbete bakom Götenes placering i rankingen.

Om rankingen

Sveriges friluftskommun baseras på en årlig undersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Undersökningen, som ställer frågor om planering för friluftsliv, information och samarbete om friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv, är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun