ONSDAG 5 OKTOBER 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 5 oktober 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 97 inneliggande patienter med covid-19, varav 2 inom intensivvården, IVA.

NU-sjukvården: 13 patienter, varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 55 patienter, varav 1 på IVA
Sjukhusen i Väster: 7 patienter, varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 6 patienter, varav 0 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 16 patienter, varav 1 på IVA

Statistiken omfattar samtliga inneliggande patienter som testat positivt för covid-19, oberoende av huruvida covid-19 var anledningen till att de lades in på sjukhus.

Källa: VGR


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx