TISDAG 4 OKTOBER 2022

Götene pastorat vinterstänger 18 kyrkor

I likhet med Skara pastorat kommer nu även Götene pastorat att vinterstänga 18 av sina totalt 20 kyrkor mellan 7 november 2022 till 30 april 2023.

Förutom alla församlingshem så kommer också Götene kyrka samt Ledsjö kyrka att vara öppna i vinter och användas för dop, vigsel och begravning.

Dessa kyrkor kommer att vara vinterstängda från den 7 november 2022 fram till den 30 april 2023