MÅNDAG 3 OKTOBER 2022


Foto/källa: Förpackningsinsamlingen (FTI)

Ny statistik: en femtedel källsorteras fel

Ny statistik från Förpackningsinsamlingen (FTI) visar att en stor andel av de förpackningar som svenska hushåll lämnar in till återvinning har källsorterats fel. Ett vanligt misstag är att plastförpackningar sorterats som pappersförpackningar, och tvärtom. En hel del avfall som inte är förpackningar har också lämnats fel.

Förra året lämnade svenska hushåll närmare 553 000 ton förpackningar till återvinning i FTI:s insamlingssystem, ett nytt rekord. Ny statistik från FTI visar nu att en femtedel av det som källsorterades av hushållen förra året sorterades fel.

- En vanlig anledning till felsortering är att konsumenten är osäker på förpackningsmaterialet och helt enkelt felbedömer hur det ska sorteras. I den situationen kan man ta hjälp av vår sorteringsguide på fti.se, säger Helena Nylén, vd på Förpackningsinsamlingen, FTI.

Det är bland annat chipspåsar, godispåsar, äggförpackningar, mejeriförpackningar och bärkassar som ofta hamnar i fel behållare. De flesta förpackningar är märkta med en symbol eller en text som talar om hur förpackningen ska sorteras. För att underlätta för konsumenten återfinns samma symboler på återvinningsbehållarna.

- Svenskarna är bra på att källsortera, men vi kan bli ännu bättre. En vanlig miss är att många lämnar avfall som inte är förpackningar i vårt insamlingssystem. När man källsorterar behöver man börja med att ställa sig frågan ”Är det här en förpackning?”. En förpackning är något som har omslutit eller skyddat en vara. Det är bara förpackningar som ska lämnas till återvinningsstationer, miljörum eller i flerfackskärl, säger Helena Nylén.

Det är vanligt att produkter som batterier, elektronik, plastleksaker och hushållsföremål hamnar i förpackningsinsamlingen. Då har konsumenten troligtvis utgått från materialet på avfallet, iställeti ställetför att sortera avfallet efter om det är en förpackning eller en produkt.

- Det här är tyvärr vanliga förekommande sorteringsfel som vi ser i det vi samlar in, vilket är synd. För på samma sätt som varje rättsorterad förpackning gör skillnadleder felsorterat avfall till onödig energikrävande hantering och transporter som hade kunnat undvikas. Därför vill vi uppmärksamma alla konsumenter på att det bara är förpackningar som ska lämnas till förpackningsinsamlingen, säger Helena Nylén.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Förpackningsinsamlingen (FTI)