TISDAG 27 SEPTEMBER 2022


Priset för konventionell mjölk höjs i oktober och klättrar för första gången över sex kronor per kilo - Foto: Arla

Arla höjer priset för konventionell mjölk

Priset som Arlabönderna får betalt för konventionell mjölk höjs igen. Det är åttonde höjningen i år. Priset för ekologisk mjölk är oförändrat.

Förändringen gäller från den 1 oktober. Priset för konventionell mjölk höjs med 13 öre. Den ekologiska mjölken ligger egentligen kvar på samma nivå som september, men Sverige påverkas positivt av en valutaeffekt och priset höjs därför med 2,7 öre. Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 600,9 öre per kilo och 652,1 öre per kilo för ekologisk mjölk.

– Kostnaderna i svenskt lantbruk fortsätter att öka. Därför är det viktigt att vi kan göra ytterligare en höjning av mjölkpriset till våra ägare, mjölkbönderna, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Arla