MÅNDAG 26 SEPTEMBER 2022

Trafikverket manar till ökad uppmärksamhet när risken för viltolyckor ökar under hösten

Under hösten rör sig vilda djur mer under gryning och skymning. Detta ökar risken för viltolyckor och Trafikverket manar därför till ökad uppmärksamhet ute på vägarna.

Både djur och växter påverkas av vägar och järnvägar, som bland annat blir barriärer för djuren när de förflyttar sig från ett område till ett annat. Detta blir extra tydligt under hösten då fler viltolyckor inträffar jämfört med under vår och sommar. Det är för att hösten är en period då djuren är mer rörliga samtidigt som trafiken är som störst, i gryning och skymning då många åker till och från jobbet. Trafikverket vill därför mana trafikanterna att vara uppmärksamma när de är ute kör.

Trafikverket arbetar aktivt med att förebygga viltolyckor. Bland annat genom att sätta upp viltstängsel och bygga ekodukter och faunapassager som minskar de ekologiska barriärerna och underlättar för djuren att förflytta sig utan att behöva korsa trafiken.

- I västra Sverige, Värmland och Halland har vi under senare år byggt flera större faunapassager, till exempel har vi byggt en ny ekodukt i Sandsjöbacka. Vi anlägger också, eller planerar att anlägga, ytterligare ett antal passager på vägarna E20, E18 och väg 26. Vi arbetar även kontinuerligt på att effektivisera befintliga viltstängsel med så kallade faunastängsel och viltuthopp. Det har vi sett att det kan ge goda resultat och har potential att reducera antalet viltolyckor på vägarna, säger Mats Lindqvist, ekolog och miljöspecialist på Trafikverket.

Trafikverket följer också den tekniska utvecklingen och testar hur ny teknik kan bidra till att minska viltolyckorna, bland annat har man sett lovande resultat i tester av olika viltvarningssystem.

Hur kan man minska risken för viltolycka?

Om olyckan är framme

Om du råkar ut för en viltolycka med rådjur, vildsvin, älg, hjort, björn, varg, järv, lo, utter, mufflonfår eller örn, är du skyldig att anmäla olyckan till polisen och att märka ut platsen. Man larmar polisen genom att ringa nödnumret 112. Polisen kan då ta hjälp av eftersöksjägare som söker efter och vid behov avlivar viltet så att det slipper lida.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Trafikverket