ONSDAG 21 SEPTEMBER 2022

Covid-19 läget på Skaraborgs Sjukhus och VGR

Den 21 september 2022 hade sjukhusen i Västra Götalandsregionen totalt 96 inneliggande patienter med covid-19, varav 2 inom intensivvården, IVA.

NU-sjukvården: 16 patienter, varav 2 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 59 patienter, varav 0 på IVA
Sjukhusen i Väster: 2 patienter, varav 0 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 13 patienter, varav 0 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 6 patienter, varav 0 på IVA

Statistiken omfattar samtliga inneliggande patienter som testat positivt för covid-19, oberoende av huruvida covid-19 var anledningen till att de lades in på sjukhus.

Källa: VGR