FREDAG 16 SEPTEMBER 2022

Renovering av Coop i Hällekis

I dagarna har det påbörjats en större renovering av fastigheten Hönsätersvägen 12 i Hällekis där även ortens butik Coop är belägen.

Det är företaget Projektlaget från Lidköping som nu under hösten kommer att genomföra renoveringen som bl.a. omfattar ett utbyte av panel på fasaden samt insättande av nya energifönster.

Byggnadsställningarna som senare kommer att sättas upp på framsidan skall troligen inte påverka framkomligheten för varken parkering eller kunder.

Arbetet har påböjats med att riva panelen på utbyggnad och lastbrygga på baksidan.

Uppvärmningssystemet i byggnaden har dessutom bytts ut från olja till fjärrvärme.