TORSDAG 15 SEPTEMBER 2022

Uttagen av kontanter i Västra Götaland ökar

Invånarna i Västra Götaland tog ut i genomsnitt 546 kronor i månaden i Bankomats uttagsautomater under första halvåret 2022, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period 2021. Ökningen sammanfaller med Rysslands invasion av Ukraina och kommer efter en lång period av minskade kontantuttag.

– Många svenskar har sannolikt hörsammat MSB:s budskap om kontanternas betydelse i en eventuell krissituation. Men för att Sverige ska ha krisberedskap krävs också att staten går in med finansiella resurser för att upprätthålla kontanthanteringen i samhället, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Invånarna i Västra Götaland tog ut 5,7 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under första halvåret 2022. I genomsnitt tog varje invånare i Västra Götaland ut 546 kronor i månaden, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med första halvåret 2021. Utvecklingen i Västra Götaland följer riket i stort, där uttagen av kontanter ökade med 8,4 procent från våren 2021 till våren 2022.

Ökningen utgör ett tydligt trendbrott, då tidigare statistik från Bankomat visar att kontantuttagen i Sverige över tid har minskat med ungefär 10 procent per år. De första tecknen till trendbrottet syntes dagarna efter den ryska diktaturens invasion av Ukraina, då uttagen av kontanter från Bankomats automater ökade med mer än 30 procent.

– Sett över tid har den minskade efterfrågan på kontanter försvagat incitamenten för privata företag att hantera kontanter, vilket har lett till att kontanthanteringen i samhället har monterats ner. För att säkerställa Sveriges krisberedskap måste staten nu stå för delar av näringslivets kostnader för att upprätthålla kontantinfrastrukturen, säger Johan Nilsson.

På regeringens uppdrag leder Anna Kinberg Batra utredningen Statens roll på betalningsmarknaden, som ska slutredovisas den 31 mars 2023. I uppdraget ingår att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna.


Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Bankomat